Kapler i Poniatowski - Kancelaria Biegłych Rewidentów

Menu        
   

 

 

ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJE BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH oraz:

  • audyt i doradztwo podatkowe,

  • sprawowanie nadzoru nad księgowością,

  • dokonywanie przeglądów sprawozdań finansowych,

  • opinie dotyczące planów przekształcenia i inne uslugi atestacyjne
ZAPEWNIAMY :

  • PROFESJONALIZM w prowadzonej działalności

  • badanie sprawozdań WYŁĄCZNIE przez BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  • zachowanie TAJEMNICY uzyskanych w trakcie badania informacji
Home
 
Zakres usług
 
Uprawnienia
 
  Kontakt
Home |Zakres usług | Uprawnienia | Rodo | Kontakt
 

designed by aLIK