Kapler i Poniatowski - Kancelaria Biegłych Rewidentów

Menu        
   

 

 

RODO:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Kapler i Poniatowski Kancelaria biegłych rewidentów spółka partnerska NIP 525 22 14 973, KRS 0000027628,Regon016433005 z siedzibą w Klaudynie przy ul. Beethovena 2.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zawartej umowy w zakresie świadczonych przez Kancelarię usług do czasu ich zakończenia i upływu terminu ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przetwarzane przez Kancelarię dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Każdej osobie , której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przez zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania , a także wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO.

Punktem kontaktowym w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych są adresy e-mail podane na stronie internetowej naszej Kancelarii.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą klauzulą zastosowanie mają przepisy RODO.

Home
 
Zakres usług
 
Uprawnienia
 
  Kontakt
Home |Zakres usług | Uprawnienia | Rodo | Kontakt
 

designed by aLIK